Bezpieczne życie, spokojna przyszłość – dlaczego warto wykupić polisę ubezpieczeniową?

Życie potrafi zaskakiwać pasmem zdarzeń, które poważnie komplikują naszą egzystencję w najmniej oczekiwanym momencie. Wypadki, choroby, kradzieże, awarie instalacji, zalanie przez sąsiadów itp., to zjawiska, które znacznie krzyżują nasze plany. Dlatego, tak ważne jest posiadanie odpowiedniego ubezpieczenia, chroniącego przed nieszczęśliwymi następstwami losu.

Nieprzygotowanie się do trudnych, zaskakujących sytuacji, brak zabezpieczenia finansowego, nierzadko, nie daje możliwości wyboru, zawęża pole działania, zmuszając do podjęcia kroków, które nie zawsze chcielibyśmy podejmować. Konieczność zaciągania zobowiązań finansowych, kredytów czy pożyczek wciąga w lawinę kolejnych problemów. Takim sytuacjom można przeciwdziałać, podejmując odpowiednie kroki zawczasu. Wykupienie odpowiednio dobranej polisy, potrafi zapewnić poczucie bezpieczeństwa i zyskanie pomocnej dłoni, wybawiającej nas z opresji w nieoczekiwanych przypadłościach losu.

Polisa na życie
Jedną z najbardziej ważnych polis jest tzw. polisa na życie. Jest to dokument, którego najważniejszym świadczeniem jest zapewnienie finansowego wsparcia i poczucia bezpieczeństwa w najtrudniejszych dla człowieka chwilach, jaką jest przede wszystkim śmierć bliskich osób. Natłok formalności i wydatków związanych z pochowaniem zmarłej osoby, nierzadko okazuje się stwarzać problem nie do przeskoczenia. Pogrzeb i cała gama związanych z nim czynności, to niezwykle kosztowna konieczność. Polisa na życie stanowi gwarancję wsparcia i finansowego zabezpieczenia obowiązków związanych z pochowaniem zmarłego.

Kwota jaka zostanie wypłacona, uzgadniana jest przy zawieraniu umowy między dwiema stronami: ubezpieczycielem i ubezpieczanym. Sumę wypłaconego odszkodowania uzależnia wysokość składek, jakie ubezpieczony będzie zobowiązany odprowadzać w ramach zawartej umowy ubezpieczającej. Świadczenie pieniężne, zostaje wypłacone po śmierci osoby ubezpieczonej, wszystkim tym, którzy zostali wskazani w polisie.

Innym aspektem wykupionej polisy na życie, w jej wariancie rozszerzonym, może być zabezpieczenie finansowe na wypadek zapadnięcia na ciężką chorobę. Mechanizm funkcjonowania tego typu ubezpieczenia, podobny jest do wyżej opisanego. W momencie zawierania polisy, ustalana jest wysokość świadczenia, jakie może zostać wypłacone w przypadku ciężkiej choroby. Umowa powinna dokładnie określać zakres schorzeń, jakie wchodzą w skład zabezpieczenia finansowego, gwarantowanego przez zawieraną polisę. Ubezpieczenia tego typu ważne są w każdym zakątku świata.

Polisa posagowa
Coraz większą popularnością cieszą się ubezpieczenia, których głównym zadaniem jest zabezpieczenie przyszłości dzieci. Zazwyczaj przyjmują charakter oszczędnościowy, przejawiający się odkładaniem kapitału dla dzieci (można w skład polisy dopisać również współmałżonka), który zabezpieczy ich edukację, szkołę, studia lub zostanie wypłacony w ramach wszelakich następstw określonych szczegółowo w umowie.

Ubezpieczenie domu/mieszkania
Jedną z najbardziej popularnych polis jest ta, której celem jest finansowe zabezpieczenie naszego codziennego schronienia. „Mój dom, to moja twierdza” zwykliśmy mawiać, warto zadbać o to, by twierdza ta stała na mocnych fundamentach, dla których nieszczęśliwy wypadek, jak np. pożar, nie okaże się siłą, która zniszczy marzenia o trwałości naszego miejsca codziennego bytowania. Polisy, których celem jest ubezpieczenie mieszkania, czy też domu, zazwyczaj gwarantują finansowe świadczenia wobec takich następstw jak:
– pożar oraz wszelkie inne żywioły niszczące mieszkanie/dom, jak powódź, czy też wichury zrywające dachy, mocne opady gradu wybijające szyby, niszczące ściany
– włamania i kradzieże. Często ubezpieczenie domu/mieszkania uwzględnia również włamania i kradzież mienia z piwnicy
– awarie, wymagające naprawy. Polisa na mieszkanie może obejmować usługę określaną jako assistance, która stanowi swego rodzaju wsparcie i asekurację przy różnych drobnych pracach wymagających naprawy, jak np. konieczność wymiany zamków wymuszające skorzystanie z usług ślusarskich
– ubezpieczenie gwarantuje również pomoc w ramach odpowiedzialności cywilnej, co najczęściej spotykane i wykorzystywane jest w przypadku zalania sąsiadów

Polisy firmowe
Podobna w swym charakterze do wyżej opisanej jest polisa firmowa, która zgodnie z nazwą ubezpiecza naszą działalność gospodarczą, gwarantując bezpieczne prowadzenie biznesu, który ma stanowić źródło naszego dochodu. Polisa ta, na wzór polisy mieszkaniowej, zagwarantuje finansowe świadczenia w ramach nieszczęśliwych następstw jak pożar czy włamanie/kradzież. Zapewni również wsparcie przy odpowiedzialności cywilnej, ponoszonej np. wobec pracowników. Może zapewniać również ubezpieczenie dla zatrudnionych.

Polisy turystyczne
Niezwykle ważnymi ubezpieczeniami, które powinniśmy bezwzględnie wykupić opuszczając granice kraju podczas wyjazdu wypoczynkowego, są tzw. polisy turystyczne. Szczególnie istotne są podczas wyjazdów do egzotycznych krajów, w których ryzyko wystąpienia nieszczęśliwego wypadku jest większe, co związane jest np. z występowaniem niebezpiecznych zwierząt, których ukąszenie może spowodować poważne problemy zdrowotne wymagające interwencji lekarzy. Ubezpieczyciel w ramach wykupionej polisy turystycznej, pokryje koszty leczenia za granicą. Ubezpieczenie okaże również wsparcie np. przy utracie lub kradzieży bagażu, odpowiedzialności cywilnej, przy różnego rodzaju nieszczęśliwych wypadkach lub odwołaniu turnusu przez biuro podróży lub nieplanowanemu wcześniejszemu powrotowi z wycieczki.

Bezpieczna przyszłość, zarówno nasza, jak i naszych najbliższych, to marzenie każdego. Żeby ją sobie zapewnić, warto pomyśleć o wykupieniu odpowiednich polis, które zabezpieczą nie tylko przyszłość naszą i członków naszej rodziny, lecz również teraźniejsze bytowanie, chroniąc nasz dobytek, dom, mieszkanie, firmę, zdrowie, zapewniające finansowe wsparcie podczas nieoczekiwanych nieszczęśliwych następstw losowych, jak śmierć, wypadek, zapadnięcie na ciężką chorobę. Nierzadko, bez pomocy finansowej ubezpieczyciela, tego typu przypadki mogą okazać się problemem bez wyjścia.

Paweł

Paweł

Interesuję się finansami i chętnie pomogę w podjęciu optymalnej decyzji.
Paweł

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *